• Fugleinfluenza .

    Da tøsernes friområde er væsentlig større end de 40 m2 skal der overdækkes. Et net med 70mm masker er så sat op og overdækker arealet

  • Auto vanding

    Har nu lavet autovanding, så jeg ikke hele tiden skal gå og fylde vand på.
    Skal så bare rengøre beholderen en gang i ugen.